Facebook
Nordfarm
Home Aktualności

Aktualności

 

NORD FARM Sp. z o.o.                                                                               Warszawa, dn. 31 sierpnia 2023 r.
Domaniewska 37 /2.43
02-672 Warszawa
KRS: 0000308635

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 /2.43, 02- 672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, informujemy, że spółki NORD FARM Sp. z o.o. rozpoczęła proces połączenia ze spółką Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpi przez przejęcie całego majątku NORD FARM Sp. z o.o. przez Farmak International Sp.z o.o. w trybie uproszczonym, gdyż NORD FARM Sp. z o.o. należy w 100% do Farmak International Sp. z o.o.

Połączenie planowane jest na koniec roku, tj. 31 grudnia 2023 r. Z dniem połączenia Farmak International Sp. z o.o. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki NORD FARM Sp. z o.o. Na Farmak International Sp. z o.o. przejdą zezwolenia, pozwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane NORD FARM Sp. z o.o.

Z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców KRS, Farmak International Sp.z o.o. stanie się stroną wszystkich obowiązujących umów zawartych przez NORD FARM Sp. z o.o., bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień. Poinformujemy Państwa o dokonaniu wpisu.

Dla Państwa jako naszych klientów fakt ten nie będzie wiązał się z żadnymi zmianami w procesie obsługi. Zachowana zostanie pełna ciągłość organizacyjna i prawna. Nie planuje się także żadnych zmian w dotychczasowej ofercie produktów, czy też zmian kadrowych. Stąd, po połączeniu wszyscy pracownicy NORD FARM Sp. z o.o. nadal będą pozostawać do Państwa dyspozycji i służyć swoją pomocą pod marką Farmak International.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z połączeniem, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@nordfarm.pl.

W linku poniżej dostępny jest plan połączenia obu spółek, z którym można się zapoznać.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu NORD FARM Sp. z o.o.

Pavlo Savenko

 

Plan połączenia   |   Bilans i rachunek